Voor alle door OCW bekostigde instellingen komt circa € 400 miljoen beschikbaar voor compensatie van de hoge energielasten. Bij de Voorjaarsnota 2023 (die rond juni wordt gepubliceerd) wordt bekend wat het exacte bedrag is. Dat zal ook duidelijk worden hoe het geld wordt uitgekeerd en welke scholen kunnen rekenen op compensatie. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op een brief van RSG Wolfsbos.

In de brief van de openbare middelbare school in Hoogeveen aan de minister staat dat de hoge energielasten ertoe leiden dat er negatief moet worden begroot, omdat de school het niet verantwoord vindt om te snijden in de formatie. Wiersma antwoordt dat snijden in de formatie inderdaad niet de bedoeling is.

Hij schrijft dat de problematiek die RSG Wolfsbos schetst op scholen in het hele land speelt. Daarom komt hij met gerichte ondersteuning. ‘Voor alle door OCW bekostigde instellingen gaat het naar schatting om een bedrag van € 400 miljoen. Het exacte bedrag wordt in het voorjaar vastgesteld’, aldus de minister.

Hij laat nog onderzoeken hoe de compensatie het beste kan worden uitgekeerd. Mogelijk komt er een (beperkte) noodregeling voor scholen met heel hoge energielasten. ‘Ook hierover zullen we uiterlijk bij Voorjaarsnota communiceren. Deze nota zal naar verwachting rond juni verzonden worden naar de Tweede Kamer.’

Lees meer…

Deel dit bericht: