Scholen mogen regels vaststellen die gebaseerd zijn op hun grondslag, maar die regels moeten binnen de normen blijven die gelden ten aanzien van sociale veiligheid. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op de regel van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISNO) Yunus Emre dat meisjes hun menstruatie moeten melden bij de juf in verband met deelname aan het gebed.

De VVD-Tweede Kamerleden Mariëlle Paul en Bente Becker hadden vragen gesteld aan minister Wiersma naar aanleiding van het bericht Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland van publicist Elise Steilberg. Ze wilden van Wiersma weten hoe hij aankijkt tegen de regel dat meisjes hun menstruatie moeten melden.

De minister antwoordt dat dit wat hem betreft veel te ver gaat. ‘Voor mij is het essentieel dat elke leerling zich op elke school vrij en veilig voelt. Dit soort regels dragen daar wat mij betreft absoluut niet aan bij en hebben een enorme negatieve impact op het welzijn van de betreffende leerlingen’, aldus Wiersma.

‘Niet handig geformuleerd’

Het bestuur heeft volgens hem aangegeven dat de regel niet handig geformuleerd was. De minister meldt dat het bestuur aangeeft dat de regel niet de geldende praktijk beschrijft. ‘Er is namelijk geen verplichting tot melding voor leerlingen of docenten. ISNO heeft aangegeven de passage te schrappen’, zo staat in de antwoorden.

De minister benadrukt dat hij het als zijn taak ziet om ervoor te waken dat ‘schoolregels nooit ofte nimmer de veiligheid en het welzijn van leerlingen aantasten’.

Lees meer…

Deel dit bericht: