De Regeling bekostiging WPO en WEC 2024 is gepubliceerd. Hieruit blijkt, zoals wij eerder al meldden in dit bericht op basis van de Macro-Economische Verkenning 2024, dat de bekostiging met 0,0152% omlaag gaat. Dit werkt door op de bedragen per leerling wat betreft de werkdrukmiddelen en cultuureducatie.

Verder is het van belang om de vermelden dat de nieuwkomersbekostiging in 2024 teruggaat naar het systeem van voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit betekent dat er weer onderscheid wordt gemaakt tussen asielzoekers en overige vreemdelingen. Voor asielzoekers ontvangt een schoolbestuur in het eerste jaar een hoger bedrag en in het tweede jaar een lager bedrag. Voor overige vreemdelingen geldt dat het schoolbestuur alleen in het eerste jaar dat lagere bedrag krijgt.

De korting op de samenwerkingsverbanden gold alleen voor 2023. Het bedrag per leerling voor zware ondersteuning was toen met € 13,50 verlaagd in het primair onderwijs en met € 12,50 in het voortgezet onderwijs. Deze korting gold alleen voor 2023 en is niet in het budget van 2024 verwerkt.

Ook de verlenging van de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders is gepubliceerd. Uit de stukken die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt, bleek al dat deze regeling werd verlengd. Dat is met de publicatie van de regeling geëffectueerd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: