Het beleid dat de positie van leraren moet versterken, is nu te individueel gericht. De Onderwijsraad adviseert om meer uit te gaan van teamwork.

Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren, zo staat in het advies Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs van de Onderwijsraad.

Daarin staan onder andere dat samenwerking en peer review beter moet worden ingebed in de dagelijkse onderwijspraktijk. Ook adviseert de Onderwijsraad meer gebruik te maken van (materiële en niet-materiële) prikkels en instrumenten voor teamontwikkeling.

Leraren moeten actieve houding aannemen

Een ander punt dat de raad noemt, is dat leraren en teams zelf een actieve houding aan kunnen nemen en ook zelf moeten zoeken naar mogelijkheden om handelingsvermogen te versterken en te realiseren. De lerarenopleiding hebben hierin ook een belangrijke rol.

De Onderwijsraad adviseert tevens om uit te gaan van professional governance. Omdat teams niet vanzelf functioneren, zijn er ondersteunende structuren nodig die de leraar de leraar en zijn team centraal stellen. Verder is het van belang dat er in de school sprake is van een cultuur van vertrouwen en respect en van een lerende houding.