Het vmbo moet nog maar twee leerwegen hebben: vakmanschap en mavo. Dat adviseert de Onderwijsraad.

Het advies van de Onderwijsraad staat in het kader van de afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, het als onoverzichtelijk ervaren aanbod in het vmbo en het negatieve imago van deze sector. ‘De positie van het vmbo in het Nederlandse onderwijsstelsel dreigt te worden ondermijnd’, schrijft de raad.

De Onderwijsraad pleit voor clustering van de huidige vier leerwegen tot twee vmbo-opleidingen: vakmanschap en mavo. De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen worden samengevoegd tot de opleiding ‘vakmanschap’. De gemengde en de theoretische leerweg samen kunnen verder onder de noemer ‘mavo’.

Lees meer…