Vmbo-scholen hebben genoeg geld om leerlingen van de theoretische leerweg de mogelijkheid te bieden om bovenop hun vakkenpakket een beroepsgericht keuzevak te laten volgen. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in reactie op vragen van de Vaste Kamercommissie voor OCW over een voorgestelde wetswijziging die in het teken staat van flexibilisering van het vmbo.

De bekostiging op basis van het aantal leerlingen is volgens de staatssecretaris afdoende om vmbo’s al dan niet beroepsgerichte keuzevakken te laten aanbieden. Hij wijst er in zijn antwoorden ook op dat scholen de beroepsgerichte keuzevakken niet altijd volledig zelf hoeven aan te bieden. ‘Schoolbesturen kunnen de oplossing ook zoeken in samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs of met instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs of bedrijven in de regio’, aldus Dekker.

Deel dit bericht: