Personeelsleden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen de komende weken voorrang als ze een coronatest willen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat er begin oktober zo veel testcapaciteit is, dat de voorrang dan niet meer nodig zal zijn. Het is nog maar de vraag of de voorrang voor leraren er snel zal zijn. De GGD’s melden dat ze nog moeten kijken hoe ze dit in de praktijk gaan regelen. 

Eerder zei zowel De Jonge als minister Arie Slob voor OCW dat het kabinet zou kijken naar de mogelijkheid om leraren voorrang te geven in de coronateststraten. Dat zeiden ze na de nadrukkelijk oproep daartoe vanuit het primair en voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer nam die oproep over.

Nu leraren voorrang krijgen, wordt voor hen de wachttijd korter. Nu is het zo dat leraren, net als iedereen die een coronatest wil, daar soms dagen op moeten wachten. Daarna duurt het vaak nog dagen voordat de uitslag bekend is. Al die tijd kunnen leraren niet werken. Als er geen vervanging voor hen is, moeten klassen naar huis worden gestuurd.

Personeelsleden in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs krijgen geen voorrang bij een coronatest. Ook de kinderopvang valt erbuiten. De koepel van GGD’s meldt dat het voorrangbeleid ‘komende week (wordt) vormgegeven’.

Lees meer…

Deel dit bericht: