Scholen voor voortgezet onderwijs die meer informatie willen in verband met de plaatsing van een leerling, mogen basisscholen altijd vragen om toetsscores. Als de ouders daarmee instemmen, mag de basisschool die extra informatie geven.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) meldt op basis van een enquête onder ouders en leerkrachten uit de eigen achterban dat ‘het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs geen genoegen neemt’ met het schooladvies van de basisschool. Zij vragen volgens VOO om aanvullende toetsscores.

VOO verbindt hieraan de onjuiste conclusie dat vo-scholen hiermee ingaan tegen de beleidswijziging dat voortaan het advies van de basisschool doorslaggevend is voor de plaatsing van een leerling. Directeur Rein van Dijk van VOO stelt zelfs beschuldigend dat ‘driekwart van de scholen voor voortgezet onderwijs de regels aan zijn laars lapt’.

Hoe zit het echt?

Op basis van het gewijzigde artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) geldt nu inderdaad als uitgangspunt dat scholen voor voortgezet onderwijs de resultaten van de centrale eindtoets niet meer mogen meenemen bij de toelating leerlingen. Plaatsing gebeurt voortaan op basis van het advies van de basisschool. Dit neemt echter niet weg dat vo-scholen om extra informatie mogen vragen.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen dus wel degelijk basisscholen vragen de uitslag van de centrale eindtoets te geven. Basisscholen zijn echter niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Als ze daartoe willen overgaan, moeten ze daarvoor toestemming vragen aan de ouders van de desbetreffende leerling.

Het is dus absoluut niet zo dat vrágen om informatie tegen de huidige regels is. Het zou wel tegen de regels zijn als basisscholen zonder toestemming van ouders toetsgegevens doorgeven en/of als vo-scholen de plaatsing van een leerling bepalen op basis van toetsresultaten in plaats van het schooladvies.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: