Onderwijskundige Louise Elffers van de Universiteit van Amsterdam stelt in een interview met Trouw dat scholen voor voortgezet onderwijs uit angst voor slechte rendementen risico’s mijden.

‘Ze verzeilen in een slag om de beste leerlingen die diploma’s in één keer halen en niet afstromen naar een lager niveau. Dat laatste levert hen namelijk strafpunten op, de inspectie beoordeelt het als zwakte’, aldus Elffers.

‘In plaats van optimale ontwikkelingskansen bieden, snijden we dus kinderen vroegtijdig de pas af. Het staat haaks op een toegankelijk onderwijsstelsel. De politiek moet hier ingrijpen en het tij keren’.

OCW moet ingrijpen in voortgezet onderwijs

Elffers vindt dat het ministerie van OCW moet ingrijpen om samen met de scholen het voortgezet onderwijs te flexibiliseren en schotten weg te halen.

Lees meer…

Deel dit bericht: