De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is er woensdag mee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief voor leden in het openbaar onderwijs in 2019 niet te verhogen, behoudens een indexering. Voor besturen buiten het openbaar onderwijs die lid zijn van VOS/ABB gaat het lidmaatschapstarief met 50 cent per leerling per jaar omhoog. 

Openbare schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten blijven 2,60 euro per leerling per jaar betalen. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

Niet-openbare schoolbesturen gaan in 2019 het tarief van 2,10 euro per leerling per jaar betalen. Het voornemen is om het tarief in 2020 gelijk te trekken met dat van de ‘openbare’ leden. In eerdere algemene ledenvergaderingen klonk de roep om een einde te maken aan het tariefsverschil tussen ‘openbare’ en ‘niet-openbare’ leden.

De ALV ging tevens akkoord met een indexering met 1,5 procent van de contributietarieven.

Bestuurswisseling

De algemene ledenvergadering ging akkoord met de toetreding van bestuurder Roel Hoogendoorn van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (primair onderwijs) in Sleeuwijk tot het bestuur van VOS/ABB.

Rudi Meulenbroek, bestuurder-directeur van Openbaar Onderwijs Kampen en tevens bestuursvoorzitter van VOS/ABB, is volgens het rooster van aftreden uit het bestuur van VOS/ABB getreden. Hij zat acht jaar lang in het bestuur van de vereniging. Directeur Hans Teegelbeckers bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor VOS/ABB.

De huidige bestuursleden zullen in de volgende bestuursvergadering een nieuwe voorzitter kiezen.

Deel dit bericht: