VVD wil op scholen hardere lijn tegen radicalisering

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters wil dat scholen eerder de wijkagent of desnoods de AIVD inschakelen als leraren signaleren dat leerlingen radicaliseren.

Potters vindt de maatregelen die PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW neemt tegen radicalisering in het onderwijs te licht. Die maatregelen bestaan uit trainingen voor personeelsleden om op een goede manier om te gaan met radicalisering in de klas. Ook komt er een speciaal telefoonnummer en een landelijk interventieteam.

Als het aan de VVD’er ligt, schakelt de school eerder de politie in of desnoods de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Potters zegt dat er scholen zijn die het gesprek over radicalisering uit de weg gaan. Radicalisering is volgens hem iets heel anders dan bijvoorbeeld pesten of het gevaar van loverboys.

Coalitiepartner PvdA is het niet eens met de door de VVD voorgestelde harde lijn. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing benadrukt dat er met mogelijk radicaliserende jongeren in de klas moet worden gepraat en dat de wijkagent pas moet worden ingeschakeld ‘als dingen echt gaan escaleren’, zo citeert de NOS haar.

Kamerbrief radicalisering
Minister Bussemaker zet in een brief aan de Tweede Kamer uiteen hoe zij in samenwerking met gemeenten radicalisering op scholen wil aanpakken. Ze schrijft dat het ondersteuningsaanbod hoofdzakelijk zal bestaan uit trainingen voor schoolbesturen en onderwijsprofessionals.

Er is ook een aanvullend ondersteunend aanbod, dat bestaat uit burgerschaps- en debatactiviteiten voor leerlingen. ‘In het najaar van 2015 start deze complementaire aanpak in twee pilotgemeenten en vanaf januari 2016 volgt deze aanpak in de overige zestien gemeenten’, aldus Bussemaker. Hiermee doelt zij op de gemeenten waar de problematiek van radicalisering het sterkst is.