Op 23 oktober is in Drachten een extra brainstormmiddag over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Op 22 september kunt u voor een brainstormmiddag terecht bij VOS/ABB in Woerden. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Silvia Schouten (zie foto) van VOS/ABB.

In de nieuwe CAO VO zitten nieuwe regelingen en is ruimte voor eigen beleid. De maatregelen zijn ingegaan op 1 augustus jongstleden. U hebt er dus nu al mee te maken. Het gaat onder andere over levensfasebewust personeelsbeleid.

De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor P&O’ers die in het voortgezet onderwijs werken. Na een toelichting op de nieuwe CAO VO volgt een discussie om al brainstormend ideeën met elkaar uit te wisselen.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten zijn op maandag 22 september van 13 tot 17 uur bij VOS/ABB in Woerden en op donderdag 23 oktober tevens van 13 tot 17 uur in Wijkcentrum De Kouwe in Drachten.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Brainstormmiddag CAO VO’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Vermeld ook of u naar de bijeenkomst in Woerden of in het noorden van het land komt.

P&O-netwerk

In november is de reguliere bijeenkomst van het P&O-netwerk in het voortgezet onderwijs. Die bijeenkomst is op dinsdag 11 november van 10 tot 16 uur bij VOS/ABB in Woerden.

Ook hiervoor geldt dat u zich kunt aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld ‘Bijeenkomst P&O-netwerk 11 november’, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Voor de kosten geldt hetzelfde: gratis voor leden van VOS/ABB, 100 euro voor niet-leden (btw-vrij).

Deel dit bericht: