De meerjarige evaluatie van passend onderwijs is te volgen via de nieuwe website www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) meldt dat de onderzoekers op deze website de vorderingen bijhouden in de verschillende deelonderzoeken en uitkomsten daarvan delen met iedereen die daarin interesse heeft.