De Inspectie van het Onderwijs wijst alle scholen erop dat zij uiterlijk op 1 juli een samenvatting van hun monitor over sociale veiligheid moeten hebben aangeleverd.

Alle scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ieder jaar onderzoeken of hun leerlingen zich sociaal veilig voelen. De school kan zelf kiezen welk instrument van welke aanbieder wordt gebruikt.

Uiterlijk op 1 juli moet een samenvatting van de monitorgegevens bij de inspectie binnen zijn. De aanbieder van de vragenlijst regelt de aanlevering bij de inspectie. De school moet daar toestemming voor geven, meestal door een vinkje aan te kruisen in de tool die wordt gebruikt.

Als de monitorgegevens te laat binnenkomen, neemt de inspectie maatregelen. Afgelopen jaar kondigde de inspectie bij enkele scholen die de gegevens niet op tijd aanleverden financiële maatregelen aan.

Lees meer…

Deel dit bericht: