Het blijkt niet mogelijk om in het kader van passend onderwijs een goede kwantitatieve vergelijking te maken tussen de overhead van de oude en de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dat staat in de rapportage Feitelijke en ervaren bureaucratie van onder andere het Kohnstamm Instituut en SEO Economisch Onderzoek. De onderzoekers wilden zich voor de vergelijking van de overhead in de oude en de nieuwe situatie baseren op de jaarverslagen van samenwerkingsverbanden, maar die bleken ‘vaak onvoldoende gedetailleerd om te kunnen bepalen wat de overheadkosten zijn geweest’.

Eerder onderzoek van onder meer de Algemene Rekenkamer heeft soortgelijke ervaringen opgeleverd.

Deel dit bericht: