In Bedrijfsvoering, Bestuur en management, Financiën, Nieuws, Veiligheid

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon kan voor uw organisatie de risico’s op het gebied van terrorisme inventariseren.

Ook in scholen is het risico van terroristische of andere gewelddadige acties aanwezig. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar u kunt wel de risico’s beperken. Daartoe zult u eerst moeten weten welke risico’s er zijn en welke consequenties die voor uw organisaties met zich mee kunnen brengen.

Aon combineert risicomanagement op het gebied van terrorisme en geweld met het verzekeringsaspect. De aanpak bestaat in grote lijnen uit een terrorismerisico- en een kwetsbaarheidsanalyse, gevolgd door het opstellen van sluitend risicomanagementprogramma. Daarin staan voor uw organisatie alle directe terrorismerisico’s en de mogelijke gevolgen op de langere termijn.

Meer weten? U kunt contact opnemen met accountmanagers Henri Damen of Ruud van Houten van Aon:

Henri Damen, 06-13817417, Henri.Damen@aon.nl

Ruud van Houten, 06-14875425, Ruud.van.Houten@aon.nl

Delen