De werkloosheid in Nederland is in juli in alle sectoren gedaald, behalve in het onderwijs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het algemene werkloosheidscijfer daalde van 6,4 procent van de beroepsbevolking in april naar 6,0 procent nu.  Voor de vierde maand op rij daalde het totaal aantal lopende WW-uitkeringen. De daling was het sterkste in seizoengevoelige sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw.

Alleen in het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen in juli juist toe. De verklaring is dat aan het eind van het schooljaar veel tijdelijke contracten worden beëindigd.

Lees meer op de website van het CBS.