De inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is uitgesteld tot 1 mei 2016. Dit heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Het uitstel betekent dat de vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) langer op zich laat wachten.

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) riep in de Senaat kritische vragen op. Zo vroeg het Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent van de PvdA om een beoordeling van de modelovereenkomsten door civielrechtelijke experts.

De Eerste Kamer zal op dinsdag 2 februari stemmen over de wet DBA en een ingediende motie van D66, waarin wordt gevraagd om het aanhouden van het wetsvoorstel tot het moment waarop alle onduidelijkheden over het alternatief voor de VAR zijn verdwenen.

Wat al wel vaststaat, is dat de data uit het transitieplan wijzigen.

  • De voorbereidingsfase zou volgens de gemaakte planning tot 1 april 2016 duren. Deze fase is verlengd tot 1 mei 2016. Op deze dag komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase.
  • De implementatiefase zou volgens het transitieplan voor de uitfasering van de VAR lopen tot 1 januari 2017. Volgens de gewijzigde plannen is dit nu 1 mei 2017.
  • De nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten start op 1 mei 2017.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: