Nu ook de Eerste Kamer ermee heeft ingestemd, treedt de Wet sociale veiligheid op scholen op 1 augustus in werking.

Dit betekent dat met ingang van het nieuwe schooljaar schoolbesturen voor sociale veiligheid in hun scholen moeten zorgen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf bepalen.

De Wet sociale veiligheid op scholen is niet een nieuwe wet, maar bestaat uit aanpassingen van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

De schoolbesturen krijgen de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Voeren van beleid voor sociale veiligheid
  • Aanwijzen van co√∂rdinator en aanspreekpunt voor beleid tegen pesten
  • Monitoren van sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen

Hoewel de nieuwe wet per 1 augustus 2015 in werking treedt, zal de Inspectie van het Onderwijs pas vanaf augustus 2016 toezien op de naleving ervan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl