De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is in werking getreden. Dit betekent dat scholen leerlingen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

De wet is er gekomen op initiatief van Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks. De strekking ervan is dat extra activiteiten openstaan voor elke leerling, los van de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma.

VOS/ABB heeft altijd nadrukkelijk steun uitgesproken voor deze wet. Directeur Hans Teegelbeckers verwoordde dat herhaaldelijk door te benadrukken dat kinderen ‘nooit mogen worden afgerekend op het onvermogen en ook niet op de eventuele onwil van ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen’.

Er zijn al verschillende schoolbesturen die de vrijwillige ouderbijdrage hebben afgeschaft of gaan afschaffen. Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving deed dit als eerste.

In een brief van het bestuur van SAAM* uit oktober 2019 staat dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Deel dit bericht: