De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) is blij dat de omstreden algemeen bijzondere basisschool De Verbinding de deuren sluit.

De Jonge adviseerde ouders met kinderen op De Verbinding vorig jaar per brief om voor een andere school te kiezen, omdat het onderwijs er volgens de inspectie structureel slecht was. Hij vond dat met de oprichting van De Verbinding misbruik was gemaakt van de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet.

In de brief gaf De Jonge aan twijfels te hebben over het voortbestaan van de school, ook omdat volgens hem de kans erg klein is dat in 2017 het vereiste minimumaantal van 303 leerlingen zou worden gehaald. De wethouder gaf de ouders ‘in overweging’ hun kind op een andere basisschool te plaatsen.

Nu bekend is geworden dat De Verbinding dichtgaat, twittert de Jonge dat hij daar blij om is.

Vorige wethouder wilde af van Ibn Ghaldoun

Het is niet de eerste keer dat een Rotterdamse wethouder ouders oproept om een andere school voor hun kinderen te kiezen. In 2008 stuurde De Jonges voorganger Leonard Geluk (ook CDA) een brief aan ouders van kinderen de islamitische Ibn Ghaldounschool. Deze school moest later – na grootschalige examenfraude – de deuren sluiten.

Deel dit bericht: