De onderwijswethouders van de vier grote steden riepen het kabinet op met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te komen. Dat blijkt uit antwoorden van het Rotterdamse college van B en W op vragen van gemeenteraadslid Elene Walchenbach (D66).

In de antwoorden staat dat het college blij is ‘dat de oproep die de wethouders Onderwijs in G4-verband begin januari aan het kabinet hebben gedaan er mede toe heeft geleid dat de rijksoverheid een Nationaal Programma Onderwijs heeft opgesteld, waarvoor wij (gemeente, onderwijs en kinderopvang) input hebben gegeven’.

Het kabinet maakte in februari bekend dat er voor de periode 2021-2023 een bedrag van 8,5 miljard euro beschikbaar komt voor het NPO. Dit programma is erop gericht om leerachterstanden weg te werken die zijn ontstaan in de coronacrisis. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat de uitvoering van het NPO lastig wordt vanwege het personeelsgebrek in het onderwijs. De volle 8,5 miljard euro zal waarschijnlijk niet worden besteed, verwacht het CPB.

Deel dit bericht: