De internetconsultatie over het wetsvoorstel om ook leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma te geven levert positieve reacties op. U kunt nog tot 10 februari reageren.

In het wetsvoorstel staat dat scholen voor praktijkonderwijs aan alle leerlingen die die opleiding succesvol afronden een schooldiploma uitreiken. De leerlingen krijgen dan ook het bijbehorende portfolio. De gedachte hierachter is dat ook leerlingen uit het praktijkonderwijs trots kunnen zijn op hun diploma.

‘Daarmee wordt de erkenning voor de leerlingen en het praktijkonderwijs als schoolsoort vergroot. De eenduidige vorm van erkenning (…) vergroot mogelijk de positie van de leerlingen op de arbeidsmarkt’, zo staat in de toelichting bij deze internetconsultatie, waarop nog tot 10 februari kan worden gereageerd.

Eenduidige erkenning

Uit de reacties die tot nu toe binnen zijn, blijkt dat hier positief over wordt gedacht. ‘Meer eenduidige erkenning heeft zeker effect op de leerling en zijn/haar toekomst op de arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel draagt hiertoe bij’, zo laat directeur Sylvana Halkers van Praktijkschool De Linie in Hoofddorp en Praktijkschool Uithoorn weten.

Uitstroomcoördinator Renée Kraaij van Praktijkcollege Het Plein in Amsterdam legt in haar reactie uit dat deze school vorig schooljaar is begonnen met het afgeven van het praktijkschooldiploma. Leerlingen en ouders zijn daar enthousiast over. ‘Ik ben dus een groot voorstander van het invoeren van het praktijkschooldiploma’, aldus Kraaij.

VSO ‘arbeid en dagbesteding’

Ook docent Kamiel Theunissen van het Vierbeek College in Oosterbeek reageert positief: ‘Wat fijn dat dit er komt’. Hij pleit ervoor dit diploma ook beschikbaar te stellen aan leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroom ‘arbeid en dagbesteding’.

Deel dit bericht: