Tot 1 mei staat de internetconsultatie open over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Deze consultatie is met name interessant voor schoolbesturen, medezeggenschapsraden, intern toezicht en gemeenten.

Het wetsvoorstel onderwijshuisvesting zit al sinds 2016 in de pijplijn. Met de internetconsultatie wordt nu eindelijk een stap gezet om het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te loodsen.

Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een verplichting voor het vaststellen van een integraal huisvestingsplan voor gemeenten en meerjarenonderhoudsplan voor schoolbesturen.
  • Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  • Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven.
  • Schoolbestuur krijgen zorgplicht voor een gezond binnenklimaat.

Ga naar de internetconsultatie

Deel dit bericht: