De Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel voor een doeltreffender onderwijstoezicht aangenomen. Het voorstel komt van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, zijn D66-collega Paul van Meenen en Kamerlid Michel Rog van het CDA.

Het initiatiefwetsvoorstel benadrukt onder andere de verantwoordelijkheid van besturen, schoolleiders en leraren voor kwaliteit door het eigen schoolplan een spilpositie te geven in de kwaliteitszorg.

Een ander punt is dat ook in het funderend onderwijs de Inspectie van het Onderwijs ten minste elke vier jaar de besturen onderzoekt tegelijkertijd met een representatief aantal van de onder een bestuur ressorterende scholen. Op deze manier zou de verantwoordelijkheid van het bestuur beter tot zijn recht kunnen komen.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt verder verduidelijkt dat naast de financiële rechtmatigheid het onderzoeken van de financiële doelmatigheid en de financiële continuïteit een taak van de inspectie is.

Eerder lieten minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW al weten dat zij positief zijn over het initiatiefwetsvoorstel.

Deel dit bericht: