Meer mensen uit het onderwijs raken arbeidsongeschikt en krijgen een WIA-uitkering. Dat blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV naar de WIA-instroom in 2016.

Het langer doorwerken van ouderen verklaart volgens het UWV niet de gehele instroomstijging in 2016. De instroomkans steeg in dat jaar namelijk ook bij andere

leeftijdsgroepen met gemiddeld zo’n 10 procent.

Een uitschieter is het onderwijs. Daar nam vooral de WIA-instroomkans voor vrouwen fors toe, namelijk met 25 procent. Het UWV plaatst daar echter de kanttekening bij, dat de WIA-instroom van vrouwen in het onderwijs in 2015 met 9 procent was gedaald.

Lees meer…