Programma

10.00 Inloop met koffie en thee
10.30

Inhoudelijk programma

12.30

Lunch, met volop ruimte voor ontmoeting en de expositie Boom roos vis

14.00

Inhoudelijk programma

16.00

Afsluiting met hapje en drankje

Tijdens het symposium volgt u de lezing van Jan Terlouw en één inhoudelijke sessie naar keuze. Daarnaast participeert u in een interactieve en verrassende activiteit, die vanzelfsprekend alles te maken heeft met lezen en onderwijs. Bij binnenkomst hoort u in welke volgorde u het programma doorloopt.

Keynote-spreker Jan Terlouw
De boeken van Jan Terlouw zijn niet weg te denken uit de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Met zijn meeslepende verhalen bezorgt deze rasverteller zijn lezers niet alleen een onvergetelijke leeservaring, maar zet hij ook aan tot kritisch nadenken over ingewikkelde onderwerpen als politiek, milieu en geschiedenis. Met Jan Terlouw gaat een kinderboekenwereld voor u open. Als geen ander kan hij het belang van lezen en de impact van kinderboeken onder woorden brengen.

Inhoudelijke sessies

Sessie 1: verdiepen van begrip
Je kunt niet leren van een tekst als je hem niet, onvoldoende of verkeerd begrijpt. Wat kunnen leraren doen om te sturen op leesbegrip van leerlingen, zodat ze wél leren van teksten? Dat is de vraag die in deze sessie centraal staat.
Eerst komt de wetenschap aan het woord. Prof. dr. Thoni Houtveen staat stil bij de essentie van begrijpend lezen en de ontwikkeling van leesbegrip. Vervolgens belichten we wat de praktijk kan leren van wetenschappelijk onderzoek. Het DENK!-programma voor begrijpend lezen is een prachtig voorbeeld. De afgelopen twee schooljaren implementeerden twintig Vlaamse scholen dit programma via het traject Leerkracht Leeskracht. Sarah Beyens en Iene Bocken (pedagogisch begeleiders lezen OVSG) vertellen over DENK! en over de effecten.

Sessie 2: creëren van taalrijkdom
Het is belangrijk om op scholen taalrijkdom te creëren door het veelvuldig thematisch (voor)lezen van boeken met rijke taal. Door een sterke nadruk op (voor)lezen, kunnen we alle kinderen de input geven die ze nodig hebben voor het opbouwen van een rijke taal- en kennisbasis. Die kennisbasis is onmisbaar voor leesbegrip. In deze workshop concretiseert Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT, het begrip rijke taal. Zij gaat in op de werkwijze en de ervaringen in de praktijk.

Sessie 3: de bibliotheek, krachtige partner van scholen
Steven De Laet (pedagogisch adviseur OVSG) neemt u mee in het project Essen leest: een samenwerking tussen alle basisscholen in de Vlaamse gemeente Essen en de gemeentelijke bibliotheek. Door de samenwerking beschikken de scholen over een groter, rijker en interessanter boekenaanbod dan voorheen. Kinderen kunnen boeken via school lenen. Dit project bereikt óók kinderen en gezinnen die zelf niet de weg naar de bibliotheek zouden vinden.

Caroline Heijer en Bart Droogers zijn specialist De Bibliotheek op school bij Stichting Lezen. Dit programma stimuleert lezen/leesplezier en ondersteunt scholen om hun doelen uit het taal- en leesbeleid te bereiken. Caroline Heijer (specialist vmbo) en Bart Droogers (specialist primair onderwijs) belichten de verschillende bouwstenen van dit programma en illustreren deze met praktijkvoorbeelden. Op actieve wijze ervaart u ook zelf de essentie van het programma.

 

Bart Droogers

Bart Droogers

Iene Bocken

Iene Bocken

Prof. dr. Thoni Houtveen

Prof. dr. Thoni Houtveen

Anneke Smits

Anneke Smits

Caroline Heijer

Caroline Heijer

Steven de Laet

Steven de Laet

Sarah Beyens

Sarah Beyens