Notitie over WWZ, CAO PO en openbaar onderwijs

Adviseur José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een korte notitie geschreven voor de deelnemers aan de ledenbijeenkomst op 7 maart over de Wet werk en zekerheid (WWZ) in relatie tot de onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO.

De bijeenkomst op maandag 7 maart in Amersfoort is bedoeld om met leden van VOS/ABB gezamenlijk te komen tot een afgewogen standpuntbepaling in het belang van de schoolbesturen, het personeel en de leerlingen in het openbaar primair onderwijs.

In de notitie gaat Van Snek specifiek in op aspecten van de WWZ die (nog) niet van toepassing zijn op het openbaar onderwijs zolang er nog geen nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesloten. Het gaat hierbij onder andere om de ketenbepaling en de transitievergoeding.

Als lid van VOS/ABB kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl