In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het is onaanvaardbaar als (delen van) de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing worden verklaard op het openbaar onderwijs. De Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs wil dat alle bestuurders in het openbaar primair onderwijs in Nederland dit duidelijk maken aan de PO-Raad, die als sectororganisatie namens de werkgevers aan de cao-onderhandelingen deelneemt.

In de Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs zitten de bestuurders van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten, de Stichting OVO Gorinchem en Zaan Primair openbaar onderwijs. Zij hebben gezamenlijk een brief aan alle openbare schoolbesturen in Nederland geschreven.

Status aparte openbaar onderwijs

In die brief staat dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen de WWZ nog niet door te voeren voor ambtenaren. ‘Wij hebben begrip voor deze keuze van de overheid’, zo stellen de afzenders, ‘en zien niet graag dat er een einde wordt gemaakt aan de reeds nu bestaande status aparte van het openbaar onderwijs’.

In de brief staat ook dat er alle begrip is voor de bezwaren tegen de WWZ vanuit het bijzonder onderwijs, zoals die ook door de PO-raad worden verwoord.

Ze vervolgen hun brief door te benadrukken dat de PO-Raad ook voor het openbaar onderwijs de vertegenwoordiger aan de cao-tafel is. ‘Het is voor ons als leden van de PO-Raad des te belangrijker om gezamenlijk binnen de PO-Raad duidelijk te maken dat het voor de bestuurders binnen het openbaar onderwijs onaanvaardbaar zou zijn indien (delen van) de WWZ ook van toepassing verklaard zouden worden op het openbaar onderwijs.’

Notitie WWZ en openbaar onderwijs

De Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs heeft VOS/ABB gevraagd om een notitie op te stellen over de WWZ in relatie tot het openbaar onderwijs. U kunt deze notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen