Voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma is benoemd tot voorzitter van de protestants-christelijke en rooms-katholieke profielorganisatie Verus. Zij volgt Wim Kuiper op, die er na ruim negen jaar mee stopt.

De rooms-katholieke Ypma verloor haar Kamerzetel toen bij de verkiezingen in maart veel stemmers de PvdA links lieten liggen. In een interview met NRC Handelsblad zegt de voormalige onderwijswoordvoerder dat ze dat jammer vond, maar ook dat het haar een nieuwe kans bood. ‘Wie mag er op mijn leeftijd nou nadenken over wie je bent en waar je staat?’, aldus de 37-jarige Ypma.

Iets meekrijgen van christelijke waarden

Over het belang van christelijk onderwijs zegt Ypma in de krant dat ook ouders die niet meer naar de kerk gaan, het belangrijk vinden dat hun kinderen ‘iets van de christelijke waarden meekrijgen’. Ze erkent dat de levensbeschouwelijke grondslag van de school voor ouders tegenwoordig niet meer zo belangrijk is.

Ook zegt ze dat christelijke scholen die alleen maar leerlingen met een bepaalde levensovertuiging trekken ‘misschien’ de segregatie in de hand werken, maar voor de meeste christelijke en katholieke scholen geldt dat volgens haar niet.

Algemene acceptatieplicht en samenwerkingsscholen

Als PvdA-Kamerlid was ze voorstander van algemene acceptatieplicht, maar als voorzitter van Verus, waarvan de achterban daar kritisch over is, lijkt ze daar minder uitgesproken over. Volgens haar zijn in de meeste christelijke scholen alle leerlingen welkom. ‘Die veelkleurigheid zal ik als voorzitter vertegenwoordigen’, aldus Ypma.

De bezwaren vanuit christelijke hoek tegen de samenwerkingsschool zegt ze te begrijpen. Ze zegt echter ook dat de samenwerkingsschool ‘een mooie oplossing’ kan zijn om in krimpgebieden het onderwijsaanbod op peil te houden. Haar voorganger Wim Kuiper zei onlangs nog het jammer te vinden dat het CDA er niet in is geslaagd om de samenwerkingsschool onder een openbaar schoolbestuur tegen te houden.

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Loes Ypma zorgde er als Tweede Kamerlid voor dat er structurele bekostiging kwam voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Haar wetsvoorstel daartoe, dat in februari van dit jaar door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, werd actief gesteund door VOS/ABB.

Loes Ypma heeft in het onderwijs gewerkt. Ze was leraar maatschappijleer.

Lees meer…

Deel dit bericht: