Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is licht gestegen. Dat geldt zowel voor leraren als voor onderwijsondersteunend personeel, meldt arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Onder het onderwijsgevend personeel nam het ziekteverzuim in 2017 met 0,2 procentpunt toe naar 5,3 procent (vergeleken met 2016). Onder het onderwijsondersteunend personeel steeg het met 0,1 procentpunt naar 5,5 procent.

Voion meldt dat de lichte stijging past in de landelijke trend. In Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,9 procent in 2016 naar 4,0 procent in 2017.

Lees meer…

Het komende oktobernummer van magazine Naar School! besteedt aandacht aan de mogelijkheid om de griepprik te halen om het ziekteverzuim terug te dringen. In het blad komen viroloog Ab Osterhaus en de bestuursvoorzitters van Archipel Scholen en Fluvium Openbaar Onderwijs aan het woord.

Downlad het artikel Recht op griep?.