Zorgplicht geldt pas als er plaats is

Als een school geen ruimte heeft om een leerling toe te laten, geldt de zorgplicht niet. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van D66.

Kamerlid Paul van Meenen had vragen gesteld naar aanleiding van onduidelijkheid over diverse gemeentelijke plaatsingswijzers. In zijn vragen ging hij onder meer in op de zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Zo wilde hij helderheid over de vraag of een school zorgplicht heeft als er geen plaats is voor een aangemelde leerling.

Geen plaats = geen zorgplicht

Dekker antwoordt dat als een school geen plaatsruimte heeft voor een leerling, de zorgplicht niet geldt. ‘Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind aan te melden bij een school die plaatsruimte heeft. Deze school heeft de zorgplicht om te zorgen voor een passend aanbod’, aldus de staatssecretaris.

Hij vervolgt: ‘In situaties waarin nog niet bekend is of de school plaatsruimte heeft, bijvoorbeeld als er op een later moment geloot wordt, geldt ook dat de zorgplicht pas gaat gelden als de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ingeloot wordt. Ouders van leerlingen die worden uitgeloot, zijn vervolgens verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden bij een andere school.’

Lees meer…