De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij dit jaar het sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De school heeft voldoende laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

Een moeder was naar het college gestapt, omdat ze een sinterklaasfeest wil zonder Zwarte Piet op de school van haar kinderen, de openbare Professor Kohnstammschool in Utrecht. Zij vindt dat de school haar kinderen blootstelt aan een karikatuur van mensen met een donkere huidskleur. Op school worden volgens haar allerlei activiteiten georganiseerd waarin stereotiepe beelden als dom, knecht en donker naar voren zouden komen. Zij wil niet dat de school haar kinderen daaraan blootstelt.

Discriminatieverbod

Het College voor de Rechten van de Mens wijst erop dat de school op grond van de gelijkebehandelingswetgeving de zorgplicht heeft om leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Het college stelt vast dat de Professor Kohnstammschool in de sinterklaastijd geen volledig discriminatievrije onderwijsomgeving biedt, omdat de figuur Zwarte Piet discriminerende aspecten heeft. De school moet daar volgens het college iets aan doen. Eind 2013 is de school de discussie hierover gestart. Deze maand komt de medezeggenschapsraad bij elkaar, waarin ouders en docenten zijn vertegenwoordigd.

Het college ziet dat het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht zich in een spanningsveld bevindt. De stichting heeft te maken met meerdere scholen, leraren en ouders. De school heeft volgens het college laten zien actie te ondernemen om te voldoen aan haar zorgplicht. Daarom concludeert het college dat de school op dit moment niet discrimineert door Zwarte Piet onderdeel te laten zijn van het sinterklaasfeest.

Wel verwacht het college het komende jaar verdere actie van de school om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet zoveel mogelijk wordt ontdaan van discriminerende aspecten.

Verbazing

De moeder die de zaak bij het College voor de Rechten van de Mens aanspande, zegt in Trouw dat ze in eerste instantie teleurgesteld was over het oordeel en daarna vooral verbaasd. ‘Ze vinden Zwarte Piet wel racistisch, maar ze doen er niks aan. Dat is toch vreemd?’

Ze zegt geen geld te hebben om naar de rechter te stappen, maar zegt ook dat ze wil ‘doorvechten’. De moeder heeft plannen om de zaak rond het vermeende racistische karakter van Zwarte Piet in te brengen bij het Europese Hof of bij de Verenigde Naties.

Blij

Bestuursvoorzitter Thea Meijer van SPO Utrecht is blij met de uitspraak. De Volkskrant citeert haar: ‘We voeren al sinds de zomer een discussie op de scholen over het sinterklaasfeest. Het college heeft dat gezien.’

Deel dit bericht: