Op Walcheren houden de openbare basisscholen zich verre van de discussie over Zwarte Piet, zegt bestuursvoorzitter Cees Corstanje van de Archipel Scholen. Zijn collega Wiely Hendricks van De Haagse Scholen zegt dat het openbaar onderwijs extra zorg moet hebben voor een discriminatievrije omgeving. Daarin hoort Zwarte Piet niet thuis, vindt hij.

Corstanje en Hendricks komen aan het woord in het eerste nummer van het nieuwe magazine Naar school! van VOS/ABB, dat op 24 november verschijnt. Ook bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk van het openbaar onderwijs in Rotterdam en zijn collega Hans Thijssen van ATO-Scholenkring in Den Bosch vertellen over de manier waarop hun organisaties omgaan met Zwarte Piet.

In het kader van de komst van Sinterklaas naar Nederland op zaterdag 14 november doet de goedheiligman op verzoek van VOS/ABB het artikel alvast in uw digitale schoen:

Download Zwarte piet, hoe pakt dat uit?

Naar School!

Met de naam Naar School! voor het nieuwe magazine verwijst VOS/ABB naar het concept School!, dat uitgaat van goed onderwijs voor alle kinderen dat boven de denominaties uitstijgt. In de toekomst zouden er geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of andersoortige scholen meer hoeven zijn, maar alleen ‘scholen’ die voor iedereen zijn en waar op basis van gelijkwaardigheid en respect aandacht is voor diverse levensbeschouwingen.

Het nieuwe blad is de opvolger van magazine School!, dat tot september jongstleden samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs werd uitgegeven. Na vijf jaar is besloten om die samenwerking niet voort te zetten.

Naar School! gaat over het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt vijf keer per jaar. Het wordt gratis toegestuurd aan alle bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en hun scholen. Het eerste nummer van ons magazine verschijnt op dinsdag 24 november.

Ideeën voor Naar School!? Mail naar Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

 

Deel dit bericht: