Rechtbank Midden-Nederland: toekenning transitievergoeding aan een werknemer die geen recht heeft op een Wovo-uitkering omdat hij geen recht heeft op een WW-uitkering.

De Stichting heeft het dienstverband bij brief van 23 april 2015 met ingang van 1 augustus 2015 opgezegd. Zij heeft werknemer daarbij meegedeeld dat hij op grond van artikel 7:673 BW in [...]

Rechtbank Overijssel: Ouders zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. In het bestuursrecht staat een met voldoende waarborgen omklede snelle rechtsgang open, waarin de ouders een vergelijkbaar resultaat kunnen bereiken.

Op 29 oktober 2015 heeft de directeur van de school, aan de ouders een mailbericht gestuurd waarin hen werd meegedeeld dat hun kind met ingang van 30 oktober 2015 is geschorst en dat het bestuur [...]