Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): De ondersteuningsbehoefte van de leerling rechtvaardigt geen afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Een leerling is in het kader van een psychiatrisch gezinstraject geplaatst op een school voor speciaal onderwijs. De school hoort bij de instelling waar het gezin verblijft. Daarvoor zat de [...]