Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen zich weer aanmelden voor het predicaat Excellente Scholen. U ontvangt vervolgens zelfevaluatieformulieren, die uiterlijk 4 maart ingevuld moeten zijn. Nieuw is dit jaar dat het bestuur van de aangemelde school toestemming moet geven voor deelname.

Scholen die in aanmerking willen komen, bepalen zelf op welk vlak ze excellent zijn. De jury checkt of het aangemelde excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd en doorwerkt in de hele organisatie. Het moet aantoonbaar en duurzaam zijn. Voorbeelden van excellentieprofielen zijn een innovatief onderwijsaanbod, een onderscheidende aanpak bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen of een onderscheidende invulling van de maatschappelijke taak van de school.

De aangemelde scholen krijgen eerst een algemeen onderzoek naar de onderwijskwaliteit door de Inspectie van het Onderwijs, waarna in het najaar de jury op bezoek komt. Na ieder schoolbezoek stelt de jury een rapportage op, op basis waarvan het predicaat Excellent al dan niet wordt toegekend in januari 2017.

Aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2016

Good practices

In het VOS/ABB-magazine Naar School! nr 2 staan korte portretten van drie openbare scholen die in januari 2015 zijn onderscheiden met het predicaat Excellent. De directeuren vertellen over hun excellentieprofiel. Daaruit valt op te maken dat excellente scholen vaak vaak voor een innovatieve aanpak kiezen, die succesvol blijkt. Het blad valt dinsdag 16 februari bij de leden van VOS/ABB op de mat.

Het artikel over excellente scholen in magazine Naar School! kunt u hier ook online lezen.