De aanmeldingsperiode voor het traject Excellente Scholen 2015 is gestart.

De aanmelding staat open voor alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Ga naar het aanmeldformulier op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Deel dit bericht: