De manier waarop scholen leerkrachten aannemen, is niet vastgelegd in het sectorplan primair onderwijs. Dit blijft per geval de verantwoordelijkheid van de werkgever, zo benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op vragen van de Vaste Kamercommissie voor OCW.

De Kamercommissie wilde weten hoe scholen voorrang geven aan jonge leerkrachten en hoe dit zich verhoudt met een gelijke behandeling in sollicitatieprocedures.

Dekker antwoordt dat discriminatie op basis van leeftijd volgens de Algemene wet gelijke behandeling niet is toegestaan, maar dat dit verbod volgens die wet niet geldt als het onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn’, aldus Dekker.

Als er een geschil is, zo merkt de staatssecretaris op, kan dit ter beoordeling worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: