VOS/ABB vindt het voor alle leerlingen belangrijk dat het onderwijs inclusiever wordt. Daarom begint er een experiment voor meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Scholen kunnen een aanvraag indienen om hieraan deel te nemen.

Binnen het experiment is het mogelijk het schoolplan van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs volledig uit te voeren op de reguliere school. Dat valt buiten de kaders van de onderwijswetten (WPO, WVO en WEC), die slechts voorzien in beperkte samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs.

Het experiment sluit aan op de mede door VOS/ABB ingezette beweging Naar inclusiever onderwijs. Deze beweging focust op een dekkend aanbod waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Het doel is dat er overal in het land leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan en in dezelfde klas zitten.

Aanvraag indienen

Een experiment wordt aangegaan voor maximaal zes jaar van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2026 of van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2027.  In artikel 5 van de beleidsregel staat hoe u een aanvraag kunt indienen.

Als u daar ondersteuning bij wilt, kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), dat de beweging Naar inclusiever onderwijs coördineert:

NCOJ, Marij Bosdriesz: marij.bosdriesz@ncoj.nl, 06-16610817

Let op: Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2020-2021 kan tot 1 augustus 2020. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag niet volledig te zijn. U kunt hem later aanvullen.

Deel dit bericht: