Scholen voor regulier en voor speciaal onderwijs die in 2022-2023 willen gaan experimenteren met intensieve samenwerking, kunnen daartoe een aanvraag indienen vóór 1 juni 2022.

Sinds juli 2020 geldt de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Doel hiervan is om met intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs voor leerlingen dicht bij huis meer inclusie, maatwerk en passende ondersteuning te realiseren.

Het experiment bestaat eruit dat een reguliere school en een school voor speciaal onderwijs zes jaar als één school kunnen functioneren (met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging). Dat wil zeggen dat leerlingen gedurende het experiment kunnen worden gemengd, terwijl de scholen hun BRIN-nummers behouden.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs staat meer informatie over de mogelijkheid om voor 1 juni een aanvraag in te dienen voor een experiment dat in het schooljaar 2022-2023 begint.

Deel dit bericht: