Er is nu één standaard aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Dat staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De minister meldt dat het formulier is gemaakt in samenwerking met de PO-Raad, VO-Raad en het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Het moet de bureaucratie bij het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen verminderen.

‘Met het gebruik van dit formulier wordt direct een toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele so- dan wel vso-schoolloopbaan aan deze leerling aangevraagd met de hoogste bekostigingscategorie’, aldus Slob in zijn brief.

Lees meer…

Deel dit bericht: