Het is toegestaan om via een flyeractie ouderverklaringen te verzamelen voor de stichting van een nieuwe school. Ook als de ouders die zo’n verklaring afgeven, hun kind later niet naar de nieuwe school sturen. Dat antwoordt onderwijsminister Slob op Kamervragen van VVD’er Mariëlle Paul.

Paul had de minister gevraagd hoe deze aankijkt tegen dit soort acties, die worden gehouden sinds de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen eind vorig jaar in werking is getreden. Soms wordt geflyerd om zoveel mogelijk ouders te vragen met een officiële ouderverklaring steun te verlenen aan de stichting van een nieuwe school, waarbij expliciet wordt gezegd dat er dan nog geen sprake is van een aanmelding bij die nieuwe school. Volgens Paul krijg je zo erg vrijblijvende steun, die weinig zegt over daadwerkelijke inschrijvingen op de nieuwe school.

Ouderverklaringen en vrijheid van schoolkeuze

Slob vindt deze methode om belangstelling te meten toch  beter dan de oude systematiek. Hij zegt dat initiatiefnemers vrij zijn om een vorm te kiezen om hun initiatief voor een nieuwe school onder de aandacht te brengen, terwijl ouders altijd vrijheid van schoolkeuze moeten houden. Hij vindt het ‘niet proportioneel’ om die keuzevrijheid van ouders in te perken na een ouderverklaring.

Het gaat hier om officiële ouderverklaringen die via inloggen met DigiD bij DUO worden ingediend. Deze worden gebruikt om te voorspellen of een nieuw te stichten school op duurzame belangstelling kan rekenen. Uit de praktijk blijkt al langer dat het aantal leerlingen na de start van zo’n nieuwe school altijd lager uitvalt dan op basis van de ouderverklaringen te verwachten was. Daarom is er ook een correctiefactor opgenomen in de berekening van de belangstelling, legt de minister uit in zijn antwoorden op de Kamervragen van Paul.  De nieuwe wet en de werkwijze met ouderverklaringen zullen nog worden geëvalueerd.

De antwoorden op de Kamervragen van Mariëlle Paul (VVD)

 

 

Deel dit bericht: