De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht waarin wordt belicht hoe basisscholen het vak wereldoriëntatie kunnen verbeteren.

De inspectie benadrukt dat het belangrijk is dat leerlingen zich breed ontwikkelen. ‘Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij.’

‘Scholen die ruimte hebben in hun beleidsagenda zouden hun focus kunnen verbreden door ook de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie en de resultaten onder de loep te nemen’, zo stelt de inspectie.

In de brochure gaat de inspectie in op vijf invalshoeken die scholen zouden kunnen kiezen:

  • Realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • Zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod.
  • Integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling.
  • Vormgeven van inspirerende en activerende lessen.
  • Zicht krijgen op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: