Afspraken tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over enkelvoudige schooladviezen zijn toegestaan. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van vragen hierover van de SP.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had aan Dekker de vraag gesteld ‘hoe het mogelijk is dat er nog steeds scholen in het voortgezet onderwijs zijn die het geven van enkelvoudige schooladviezen verplicht stellen aan basisscholen’. Daarbij verwees zij onder andere naar Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles in Leeuwarden.

Uit de antwoorden van Dekker blijkt dat OSG Piter Jelles en een aantal andere scholen in Friesland in het kader van de Friese Plaatsingswijzer vrijwillige afspraken hebben gemaakt met het basisonderwijs. ‘Er is hier dan ook geen sprake van een¬†verplichtstelling van enkelvoudige adviezen door het voortgezet onderwijs. Het gaat hier om gezamenlijk overeengekomen beleid waar de basisscholen akkoord mee zijn. Dergelijke afspraken zijn niet strijdig met de wet- en regelgeving’, aldus de staatssecretaris.

Hij tekent daarbij wel aan dat scholen goed moeten overwegen of het wenselijk is dat zij voor al hun leerlingen zo’n afspraak maken. ‘Het is bij sommige leerlingen immers nog niet goed te zeggen in welk schoolsoort zij het beste thuishoren. Deze leerlingen kunnen gebaat zijn bij een breed advies en een brede brugklas’, zo benadrukt Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl