Er is een akkoord over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair onderwijs, meldt de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De VTOI meldt onder andere dat de partijen het eens zijn over het volgen van de CAO PO wat betreft loonsverhogingen. Dit betekent dat de salarisschalen van de CAO Bestuurders PO per 1 juli 2016 structureel met 3,8 procent worden verhoogd.

Andere punten:

  • Het aanvaarden van eventuele nevenfuncties door de bestuurder moet plaatsvinden in overeenstemming met de raad van toezicht
  • Jaarlijks worden tussen de raad van toezicht en de bestuurder afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.
  • De BWOO-uitkering wordt aangepast, waarbij als richtlijn geldt de WOPO-regeling.
  • De CAO Bestuurders PO wordt aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer…