De gemeente Amsterdam stelt laptops en wifi beschikbaar aan leerlingen die daar thuis nog niet over beschikken. Zo kunnen ook zij thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten.

‘Met deze noodmaatregel willen we kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn’, meldt de gemeente Amsterdam. Uit een eerste inventarisatie bij de Amsterdamse scholen bleek dat het gaat om ongeveer 5500 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De scholen stellen de laptops en wifi beschikbaar zolang zij gesloten zijn vanwege de coronacrisis.

Lees meer…

Rotterdam

In Rotterdam kunnen leerlingen ook een digitaal device krijgen om thuisonderwijs te volgen. De gemeente Rotterdam deed een oproep om nieuwe of goed werkende materiaal beschikbaar te stellen aan deze groep leerlingen. Stichting De Verre Bergen en Coolblue doneerden vervolgens 3000 nieuwe Chromebooks.

‘Ik vind het geweldig om te zien dat dit soort initiatieven in zo’n korte tijd worden gerealiseerd’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi in het AD.

SIVON

Tot afgelopen donderdag konden scholen bij SIVON een aanvraag indienen voor laptops voor leerlingen die daar nog niet over beschikken. Om deze leerlingen te helpen vroeg het ministerie van OCW de vereniging SIVON om laptops aan te schaffen.

Schoolbesturen konden aanvragen indienen. Daar was wel de voorwaarde aan verbonden dat het onmogelijk was om via bestaande regelingen laptops te verkrijgen.

Verzekerd?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon geeft aan dat de situatie zich kan voordoen dat geleverde laptops niet verzekerd zijn, omdat ze niet uit de reguliere bekostiging zijn aangeschaft. ‘Het kan verstandig zijn om als schoolbestuur te bekijken hoe eventuele schade aan deze devices is verzekerd’, zo adviseert Henri Damen van Aon.

Meer weten? Neem contact op met Henri Damen van Aon: 06 – 13 81 74 17, henri.damen@aon.nl

Deel dit bericht: