Door onderwijs op een andere manier te organiseren, kunnen meer tijd en ruimte ontstaan voor onderwijsontwikkeling en individuele aandacht voor leerlingen. Dit kan het professionele isolement waar veel leraren in verkeren doorbreken.

Dat stellen Marco Snoek en Henk Sligte naar aanleiding van de uitkomsten van hun kwalitatief onderzoek naar de opbrengsten van het innovatieprogramma InnovatieImpuls Onderwijs (IIO), dat is uitgevoerd door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

IIO is in 2010 gestart als subsidieregeling voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ongeveer 150 scholen, verspreid over het hele land, namen deel aan een van de vijf experimenten van IIO. Het doel was om te experimenteren met nieuwe aanpakken die kunnen leiden tot grotere arbeidsproductiviteit in scholen.

Lees meer…

Deel dit bericht: