Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid is akkoord met het sectorplan voor inzetbaarheid en professionalisering van leerkrachten in het primair onderwijs.

In het sectorplan ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid en het versterken van de professionaliteit. Zo kunnen 6000 leerkrachten bijscholing volgen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Ook kunnen 1000 leerkrachten en leidinggevenden een workshop vitaliteit krijgen.

Het nieuwe sectorplan bevat ook scholing voor het werken in integrale kindcentra. Dat is onder andere interessant voor krimpregio’s, waar de zogenoemde IKC’s een waarborg kunnen zijn voor behoud van kwalitatief onderwijs in combinatie met kinderopvang.

Lees meer…

Deel dit bericht: