De Regeling bekostiging personeel po 2014-2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt de aanpassing van de bedragen voor personele bekostiging voor het schooljaar 2014–2015 geregeld. De bedragen worden iets verhoogd.

De regeling wijzigt de gemiddelde personeelslasten (GPL) en de bedragen van het budget Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (P&A) voor dit lopende schooljaar aan de hand van de in december vastgestelde OCW-begroting voor 2015. Omdat dit betrekking heeft op het schooljaar 14/15 zullen de schoolbesturen hiervan dus ook een deel moeten meenemen in het jaar boekjaar 2014.

Prijsaanpassingen bao en sbao

De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL) leraar worden voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op € 58.458,08 (sbao: € 63.556,34). Dat is een verhoging van 1,034% ten opzichte van de definitieve GPL leraar voor het schooljaar 2013/2014. De genormeerde GPL schoolleiding worden voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op € 75.052,67 (sbao: € 80.920,39). Dat is een verhoging van 0,073% ten opzichte van de definitieve GPL schoolleiding voor het schooljaar 2013/2014.

Ten opzichte van de definitieve bedragen voor het schooljaar 2013/2014 zijn alle P&A-bedragen verhoogd met 2,315% in verband met de doorwerking van de GPL-ontwikkeling én het terugdraaien van de korting op het P&A-budget die per 1 augustus 2013 heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is het basisbedrag met € 2.583,09 (basisbedrag alleen voor bao) verhoogd en het bedrag per leerling met € 49,27  in verband met de verwerking van de afspraken over begeleiding voor startende leraren, werkdrukvermindering door conciërges en klassenassistenten en verminderenvan zittenblijven. In laatstgenoemde verhoging zit ook het bedrag waarmee de eind 2013 toegekende middelen voor het in 2014 behoud van jonge leerkrachten een structureel karakter krijgen.

Ook de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2014–2015 worden aangepast.

Asielzoekers

De enige inhoudelijke wijziging in deze regeling betreft de uitbreiding van de bijzondere bekostiging voor opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties (artikel 45) met een bekostigingsgrondslag voor tussentijdse groei. Dit is een aanpassing om de besturen tegemoet te komen wanneer er een tussentijdse groei is. Dit was eerst niet mogelijk. De aanvraag kan (ook) per gewone brief.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, helpdesk@vosabb.nl, tel. 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur.

 

Deel dit bericht: